۱۳۸۹ شهریور ۷, یکشنبه

آدم مذهبی یا بی مذهب یا شبی که از هزار شب بهتره.

کی گفته اگه من بچه یه پدر مادر تقریبا مذهبیم الزاما باید مذهبی و نماز خون باشم؟

هیچ نظری موجود نیست: