۱۳۹۰ بهمن ۸, شنبه

زندگی خیلی تخمی تر از ایناس که بخوای بش فکر کنی

کلی حرف برای گفتن دارم اما تنها چیزی که مانع گفتنش میشه کون گشاده 

هیچ نظری موجود نیست: